Politiska åtgärder för framtidens förnybara drivmedel
Book chapter, 2014

Author

Hans Hellsmark

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

28-29

Subject Categories

Energy Engineering

Areas of Advance

Energy

ISBN

978-91-980974-5-0

More information

Created

10/7/2017