Energikrav och varsamhet i balans
Magazine article, 2014

Ingress: Kulturvärden. Politiska beslut har medfört att vi idag ställer samma energikrav för existerande byggnader vid renovering som för nybyggnation. Kulturhistoriska värden kan förloras. Samtidigt finns också en risk med för stor varsamhet. Vi behöver en modell och metoder för hur det hela kan balanseras, skriver Heidi Norrström.

Energikrav och bevarande i vårt byggda arv

Author

Heidi Norrström

Chalmers, Architecture

Tidningen Arkitekten som ges ut av Sveriges Arkitekter

0347-058X (ISSN)

Vol. Maj 2014 4 48-49

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017