Energikrav och varsamhet i balans
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Ingress: Kulturvärden. Politiska beslut har medfört att vi idag ställer samma energikrav för existerande byggnader vid renovering som för nybyggnation. Kulturhistoriska värden kan förloras. Samtidigt finns också en risk med för stor varsamhet. Vi behöver en modell och metoder för hur det hela kan balanseras, skriver Heidi Norrström.

Energikrav och bevarande i vårt byggda arv

Författare

Heidi Norrström

Chalmers, Arkitektur

Tidningen Arkitekten som ges ut av Sveriges Arkitekter

0347-058X (ISSN)

Vol. Maj 2014 4 48-49

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07