Kursutvärdering, reflektionsdagar, alumniutvärdering och ”visiting committees” som ett system för att kvalitetssäkra universitetsutbildning
Book chapter, 2005

Denna text presenterar ett system för kvalitetssäkring av universitetsutbildning som tillämpas på I-institutionen vid Chalmers tekniska högskola. För att säkerställa att de utexaminerade har erforderliga kunskaper och färdigheter använder vi ett antal länkade instrument på olika nivåer och under olika tidsperioder: 1) Examination, 2) Kursutvärdering, 3) Reflektionsdagar, 4) Intern Programutvärdering med studenter i pågående program och med studenter vid avslutning av program, 5) Extern Programutvärdering som antingen är internt initierade (Visiting Committee, Alumniutvärdering, Utvärdering med hjälp av arbetsgivare eller arbetsledare för nyutexaminerade) eller Externt initierade, exempelvis av Högskoleverket.

kursutvärdering

universitet

alumniutvärdering

visiting committee

kursutveckling

högre utbildning

System för kvalitetssäkring

Author

Sverker Alänge

Chalmers, Technology Management and Economics, Quality Sciences

Högskoleverkets självutvärdering I

26-29

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Learning

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/6/2017