Kursutvärdering, reflektionsdagar, alumniutvärdering och ”visiting committees” som ett system för att kvalitetssäkra universitetsutbildning
Kapitel i bok, 2005

Denna text presenterar ett system för kvalitetssäkring av universitetsutbildning som tillämpas på I-institutionen vid Chalmers tekniska högskola. För att säkerställa att de utexaminerade har erforderliga kunskaper och färdigheter använder vi ett antal länkade instrument på olika nivåer och under olika tidsperioder: 1) Examination, 2) Kursutvärdering, 3) Reflektionsdagar, 4) Intern Programutvärdering med studenter i pågående program och med studenter vid avslutning av program, 5) Extern Programutvärdering som antingen är internt initierade (Visiting Committee, Alumniutvärdering, Utvärdering med hjälp av arbetsgivare eller arbetsledare för nyutexaminerade) eller Externt initierade, exempelvis av Högskoleverket.

kursutvärdering

universitet

alumniutvärdering

visiting committee

kursutveckling

högre utbildning

System för kvalitetssäkring

Författare

Sverker Alänge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Högskoleverkets självutvärdering I

26-29

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Lärande

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06