Beständighetsproblem och livslängd hos fiberkompositarmerad betong
Magazine article, 2002

Betong

Beständighet

FRParmering

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Department of Building Technology

Valter Dejke

Chalmers, Department of Building Materials

Bygg&teknik

Vol. 94 No 7 16-22

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017