Beständighetsproblem och livslängd hos fiberkompositarmerad betong
Artikel i övriga tidskrifter, 2002

Betong

Beständighet

FRParmering

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Valter Dejke

Chalmers, Institutionen för byggnadsmaterial

Bygg&teknik

Vol. 94 No 7 16-22

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07