PU2B-modellen - En introduktion till Model Based Systems Engineering (MBSE) utifrån användarcentrerad systemdesign
Report, 2015

Idén till PU2B-modellen uppstod under en god måltid där författarna konstaterat att det trots mycket kunskap, saknas effektiva former för tillämpningar när det kommer till ämnesområdena Human Factors och Systems engineering. Då vi båda nu varit verksamma tillräckligt länge för att själva anse oss ha tagit del av både teoretiska och praktiska aspekter av ämnesområdena, kunde det konstateras att det visst fanns riktigt bra metoder för både teoretiker och praktiker men att det saknades en enkel brygga mellan de två världarna. Denna rapport presenterar den nya PU2B-modellen, vilken är ett försök i att på ett enkelt sätt möjliggöra en start av modellering på ett sätt som ska vara lättillgänglig och användbart. PU2B-modellen är också tänkt att överbrygga traditionella områden som marknad, användarnytta, användbarhet och teknisk lösning. Fokus för skrivande av rapporten har varit att skapa ett material som presenterar modellen i ett sammanhang och visar på hur den kan användas praktiskt. Detta fokus har medfört att exemplen kanske ur vissa perspektiv inte presenteras formellt korrekt i alla delar. Om du kommit så här lång borde resten gå lätt, vi hoppas du har nytta av PU2B-modellen. Självklart tar vi gärna feedback!

Author

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Robert Nilsson

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Other Mechanical Engineering

Areas of Advance

Production

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 91

More information

Created

10/7/2017