PU2B-modellen - En introduktion till Model Based Systems Engineering (MBSE) utifrån användarcentrerad systemdesign
Rapport, 2015

Idén till PU2B-modellen uppstod under en god måltid där författarna konstaterat att det trots mycket kunskap, saknas effektiva former för tillämpningar när det kommer till ämnesområdena Human Factors och Systems engineering. Då vi båda nu varit verksamma tillräckligt länge för att själva anse oss ha tagit del av både teoretiska och praktiska aspekter av ämnesområdena, kunde det konstateras att det visst fanns riktigt bra metoder för både teoretiker och praktiker men att det saknades en enkel brygga mellan de två världarna. Denna rapport presenterar den nya PU2B-modellen, vilken är ett försök i att på ett enkelt sätt möjliggöra en start av modellering på ett sätt som ska vara lättillgänglig och användbart. PU2B-modellen är också tänkt att överbrygga traditionella områden som marknad, användarnytta, användbarhet och teknisk lösning. Fokus för skrivande av rapporten har varit att skapa ett material som presenterar modellen i ett sammanhang och visar på hur den kan användas praktiskt. Detta fokus har medfört att exemplen kanske ur vissa perspektiv inte presenteras formellt korrekt i alla delar. Om du kommit så här lång borde resten gå lätt, vi hoppas du har nytta av PU2B-modellen. Självklart tar vi gärna feedback!

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Produktion

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 91

Mer information

Skapat

2017-10-07