Varför är stora båtar slankare än små?
Magazine article, 2015

Stabiliteten är kanske den viktigaste egenskapen hos en segelbåt. Tillräcklig stabilitet är en förutsättning för att båten skall vara säker att segla. En mer stabil båt kan bära mer segel vilket ger större drivkraft. Men hur uppkommer stabiliteten? Hur påverkas den av skrovets form? Hur viktig är båtens tyngd och tyngdpunkt? Frågorna är många.Det här är den fjärde artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.

Author

Lars Larsson

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Search Magazine

4

Areas of Advance

Transport

Materials Science

Subject Categories

Vehicle Engineering

More information

Created

10/8/2017