Varför är stora båtar slankare än små?
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Stabiliteten är kanske den viktigaste egenskapen hos en segelbåt. Tillräcklig stabilitet är en förutsättning för att båten skall vara säker att segla. En mer stabil båt kan bära mer segel vilket ger större drivkraft. Men hur uppkommer stabiliteten? Hur påverkas den av skrovets form? Hur viktig är båtens tyngd och tyngdpunkt? Frågorna är många.Det här är den fjärde artikeln i en serie om teorierna bakom design, konstruktion och andra mer eller mindre förklarliga fenomen inom seglingsområdet.

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Search Magazine

4

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08