Om att bygga med kvalitet
Magazine article, 2014

Artikel om bostadsbyggadet och kostnader och förslag till att bygga mer och bättre bostäder.

kvalitet

bostad

Arkitektur

Author

Ola Nylander

Chalmers, Architecture

Arkitektur

nr 7-2015 4-

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Humanities

Roots

Basic sciences

More information

Created

10/8/2017