Om att bygga med kvalitet
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Artikel om bostadsbyggadet och kostnader och förslag till att bygga mer och bättre bostäder.

kvalitet

bostad

Arkitektur

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur

4-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Ämneskategorier

Annan humaniora

Fundament

Grundläggande vetenskaper