InvÄnare som medskapare i stadens utveckling
Book chapter, 2015

Author

Jenny Stenberg

Chalmers, Architecture

Gränsöverskridande stadsforskning: Erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt. Olofsdotter, Björnberg and Kopp. Stockholm, Formas.

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Social Sciences

More information

Latest update

5/12/2020