Invånare som medskapare i stadens utveckling
Kapitel, populärvetenskapligt, 2015

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap