Att använda virtuella verktyg för att vidareutveckla Volvo Cars produktionssystem
Report, 2003

Author

Tania Dukic

Department of Human Factors Engineering

Magnus Rönnäng

Department of Human Factors Engineering

Marita Christmansson

Department of Human Factors Engineering

Ann-Christine Falck

Hans Sjöberg

Department of Human Factors Engineering

Anders Sundin

Department of Human Factors Engineering

Constanze Wartenberg

Roland Örtengren

Department of Human Factors Engineering

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Report - Department of Human Factors Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 16

More information

Created

10/7/2017