Att använda virtuella verktyg för att vidareutveckla Volvo Cars produktionssystem
Rapport, 2003

Författare

Tania Dukic

Institutionen för människa tekniksystem

Magnus Rönnäng

Institutionen för människa tekniksystem

Marita Christmansson

Institutionen för människa tekniksystem

Ann-Christine Falck

Hans Sjöberg

Institutionen för människa tekniksystem

Anders Sundin

Institutionen för människa tekniksystem

Constanze Wartenberg

Roland Örtengren

Institutionen för människa tekniksystem

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Report - Department of Human Factors Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 16

Mer information

Skapat

2017-10-07