Byggnadsingenjörer med kunskaper behövs i räddningsteam efter jordbävningar.
Magazine article, 1999

Byggnadsingenjörer

jordbävningar

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Department of Building Technology

SVR Medlemsblad V-Byggaren "Lillbladet"

0042-2177 (ISSN)

18-99 7-8

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017