Byggnadsingenjörer med kunskaper behövs i räddningsteam efter jordbävningar.
Artikel i övriga tidskrifter, 1999

Byggnadsingenjörer

jordbävningar

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

SVR Medlemsblad V-Byggaren "Lillbladet"

0042-2177 (ISSN)

18-99 7-8

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07