Mekaniskt och kemiskt aktiverade bindemedel för högpresterande betong
Journal article, 1995

mekanisk aktivering av sand

Cement

kemisk aktivering av bindemedel

betong

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Department of Building Technology

Jevgenij Dubin

Svenska Betongföreningens Tidskrift "Betong"

1101-9190 (ISSN)

1 22-25

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017