Mekaniskt och kemiskt aktiverade bindemedel för högpresterande betong
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

mekanisk aktivering av sand

Cement

kemisk aktivering av bindemedel

betong

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Jevgenij Dubin

Svenska Betongföreningens Tidskrift "Betong"

1101-9190 (ISSN)

22-25

Ämneskategorier

Husbyggnad