Matematiken i utbildningen vid Sektion V, CTH. En utredning utförd på uppdrag av Sektion V, CTH.
Report, 1996

Byggnadsingenjörsutbildning

matematik

Author

Ralejs Tepfers

Chalmers, Department of Building Technology

1400-5883 (ISSN)

Subject Categories

Mathematics

More information

Created

10/8/2017