Matematiken i utbildningen vid Sektion V, CTH. En utredning utförd på uppdrag av Sektion V, CTH.
Rapport, 1996

Byggnadsingenjörsutbildning

matematik

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22