Matematiken i utbildningen vid Sektion V, CTH. En utredning utförd på uppdrag av Sektion V, CTH.
Rapport, 1996

Byggnadsingenjörsutbildning

matematik

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

1400-5883 (ISSN)

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08