Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd
Report, 2011

Rapporten ger en sammanställning av de mest frekvent använda rörmaterialens egenskaper och förväntade livslängder. Hur korrosionen påverkar metalliska ledningar analyseras i rapporten. Rapporten ger också en sammanställning av läckstatistik för olika material i några svenska städer.

ledning

Rörmaterial

segjärn

läckstatistik

plast

korrosion

gjutjärn

Author

Elin Jansson

Anders Horstmark

Göran Larsson

André Meyer

Jenny Uusijärvi

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Water Engineering

Infrastructure Engineering

More information

Created

10/7/2017