Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd
Rapport, 2011

Rapporten ger en sammanställning av de mest frekvent använda rörmaterialens egenskaper och förväntade livslängder. Hur korrosionen påverkar metalliska ledningar analyseras i rapporten. Rapporten ger också en sammanställning av läckstatistik för olika material i några svenska städer.

ledning

Rörmaterial

segjärn

läckstatistik

plast

korrosion

gjutjärn

Författare

Elin Jansson

Anders Horstmark

Göran Larsson

André Meyer

Jenny Uusijärvi

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Vattenteknik

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07