Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida
Report, 2011

Dagens material och åldersfördelning i Sveriges VA-nät har tagits fram genom enkätutskick till Sveriges samtliga kommuner. Svaren validerades mot tidigare studier och användes för att ta fram en prognos för framtida förnyelsebehov de närmsta 100 åren.

Åldersfördelning

materialfördelning

livslängd

förnyelse

Author

Gilbert Svensson

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Water Engineering

Infrastructure Engineering

More information

Created

10/7/2017