Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida
Rapport, 2011

Dagens material och åldersfördelning i Sveriges VA-nät har tagits fram genom enkätutskick till Sveriges samtliga kommuner. Svaren validerades mot tidigare studier och användes för att ta fram en prognos för framtida förnyelsebehov de närmsta 100 åren.

Åldersfördelning

materialfördelning

livslängd

förnyelse

Författare

Gilbert Svensson

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07