Invändig inspektion av vattenledningar
Report, 2010

Invändig inspektion av vattenledningar ger en bild av vattenledningsnätets status. De två metoder som visat sig användbara är dels en metod baserad på magnetfält och dels en metod baserad på ultraljud. För metoden med ultraljud har en inspektion i Malmö följts och utvärderats.

water main

Remote Field Technology

In-line inspection

Ultrasonic

Pipescanner

Author

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Infrastructure Engineering

More information

Created

10/7/2017