Invändig inspektion av vattenledningar
Rapport, 2010

Invändig inspektion av vattenledningar ger en bild av vattenledningsnätets status. De två metoder som visat sig användbara är dels en metod baserad på magnetfält och dels en metod baserad på ultraljud. För metoden med ultraljud har en inspektion i Malmö följts och utvärderats.

water main

Remote Field Technology

In-line inspection

Ultrasonic

Pipescanner

Författare

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07