Förväntningar, oförutsägbarheter och framgångar i komplexa projekt
Book chapter, 2015

hållbarhet

tvärvetenskap

urban utveckling

stadsforskning

Author

Michael Landzelius

University of Gothenburg

URBSEC

Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt

69-86

Subject Categories

Civil Engineering

Social and Economic Geography

Other Social Sciences

Earth and Related Environmental Sciences

More information

Latest update

12/19/2018