Förväntningar, oförutsägbarheter och framgångar i komplexa projekt
Kapitel i bok, 2015

hållbarhet

tvärvetenskap

urban utveckling

stadsforskning

Författare

Michael Landzelius

Göteborgs universitet

URBSEC

Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt

69-86

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Annan samhällsvetenskap

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-19