Att hantera osäkerheter vid val av leverantör i öppen innovation
Book chapter, 2016

Öppen innovation innebär att företag står inför valet av olika partner att samarbeta med. Ofta kan leverantörer vara en viktig partner i öppen innovation. I detta kapitel diskuteras vilka avvägningar som kan behöva göras vid val av leverantör till utvecklingssamarbeten och hur osäkerheter – teknologiska, kommersiella, organisatoriska och sociala – kan påverka detta val. Utifrån en fallstudie av utvecklingen av ett energilager visas i kapitlet hur dessa typer av osäkerhet kan påverka i utvärderingen av potentiella leverantörer i samarbeten som kännetecknas av öppen innovation. Kapitlet visar att osäkerhet behöver hanteras i kontexten av öppen innovation och att denna hantering med fördel sker i en tidig fas av projektet, under utvärderingen av möjliga leverantörer. Det ökar möjligheten för inköpande företag att fokusera på de förmågor som är viktiga för det specifika samarbetet i öppen innovation och möjligheten att undvika obehagliga överraskningar.

Author

Lisa Melander

Chalmers, Technology Management and Economics

Öppen innovation – i teori och praktik

125-138

Subject Categories

Economics and Business

ISBN

978-91-44-11242-8

More information

Created

10/7/2017