Att hantera osäkerheter vid val av leverantör i öppen innovation
Kapitel i bok, 2016

Öppen innovation innebär att företag står inför valet av olika partner att samarbeta med. Ofta kan leverantörer vara en viktig partner i öppen innovation. I detta kapitel diskuteras vilka avvägningar som kan behöva göras vid val av leverantör till utvecklingssamarbeten och hur osäkerheter – teknologiska, kommersiella, organisatoriska och sociala – kan påverka detta val. Utifrån en fallstudie av utvecklingen av ett energilager visas i kapitlet hur dessa typer av osäkerhet kan påverka i utvärderingen av potentiella leverantörer i samarbeten som kännetecknas av öppen innovation. Kapitlet visar att osäkerhet behöver hanteras i kontexten av öppen innovation och att denna hantering med fördel sker i en tidig fas av projektet, under utvärderingen av möjliga leverantörer. Det ökar möjligheten för inköpande företag att fokusera på de förmågor som är viktiga för det specifika samarbetet i öppen innovation och möjligheten att undvika obehagliga överraskningar.

Författare

Lisa Melander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Öppen innovation – i teori och praktik

125-138

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-44-11242-8

Mer information

Skapat

2017-10-07