Kunder och leverantörer i öppna respektive slutna innovationssamarbeten
Book chapter, 2016

Ett öppet samarbete där kunder kan ta del av leverantörers kunskap kan ge klara fördelar i utvecklingen av nya produkter. För att skapa ett öppet samarbete krävs att företagen öppnar upp sina gränser och samtidigt hanterar riskerna med att förlora kunskap. Syftet med detta kapitel är att visa hur företag i olika situationer hanterar behovet av öppenhet tillsammans med risken att förlora kunskap. Genom att studera sex kund- och leverantörssamarbeten, identifierar och diskuterar vi möjligheter och utmaningar i relativt öppna och relativt slutna sam-arbetsprojekt. Vi ger också några praktiska råd om hur man kan hantera dessa samarbeten.

Author

Lisa Melander

Chalmers, Technology Management and Economics

Öppen innovation – i teori och praktik

201-218

Subject Categories

Economics and Business

ISBN

978-91-44-11242-8

More information

Created

10/7/2017