Kunder och leverantörer i öppna respektive slutna innovationssamarbeten
Kapitel i bok, 2016

Ett öppet samarbete där kunder kan ta del av leverantörers kunskap kan ge klara fördelar i utvecklingen av nya produkter. För att skapa ett öppet samarbete krävs att företagen öppnar upp sina gränser och samtidigt hanterar riskerna med att förlora kunskap. Syftet med detta kapitel är att visa hur företag i olika situationer hanterar behovet av öppenhet tillsammans med risken att förlora kunskap. Genom att studera sex kund- och leverantörssamarbeten, identifierar och diskuterar vi möjligheter och utmaningar i relativt öppna och relativt slutna sam-arbetsprojekt. Vi ger också några praktiska råd om hur man kan hantera dessa samarbeten.

Författare

Lisa Melander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Öppen innovation – i teori och praktik

201-218
978-91-44-11242-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

978-91-44-11242-8

Mer information

Skapat

2017-10-07