Arbetsmiljö- och produktionsmätningar och produktionstekniskt arbete inom slutenvården i VG-regionen 2009 – 2016
Report, 2016

Author

Lars Sundström

Peter Almström

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Production

More information

Created

10/8/2017