Arbetsmiljö- och produktionsmätningar och produktionstekniskt arbete inom slutenvården i VG-regionen 2009 – 2016
Rapport, 2016

Författare

Lars Sundström

Peter Almström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-08