Minirapport från en forskningscirkel: Skaderisker och riskhantering i bostadsmiljön ur ett funktionshindersperspektiv.
Other, 2016

Göteborgs universitet

HSO Göteborg

skaderisker

forskningscirkel

Reumatikerförbundet

DHR Göteborgsavdelningen

Minirapport

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

funktionshinderperspektiv

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Chalmers Tekniska Högskola

bostadsmiljö

Author

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture

Jörgen Lundälv

University of Gothenburg

Göteborgsavdelningen DHR

Reumatikerförbundet

HSO Göteborg

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Subject Categories

Architectural Engineering

Social Work

More information

Created

10/8/2017