Minirapport från en forskningscirkel: Skaderisker och riskhantering i bostadsmiljön ur ett funktionshindersperspektiv.
Övrigt, 2016

Göteborgs universitet

HSO Göteborg

skaderisker

forskningscirkel

Reumatikerförbundet

DHR Göteborgsavdelningen

Minirapport

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

funktionshinderperspektiv

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Chalmers Tekniska Högskola

bostadsmiljö

Författare

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Göteborgsavdelningen DHR

Reumatikerförbundet

HSO Göteborg

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08