Charlotta Thodelius

Visar 47 publikationer

2021

Risk of Injury Events in Patients With Visual Impairments: A Swedish Survey Study Among Hospital Social Workers

Jörgen Lundälv, Charlotta Thodelius
Journal of Visual Impairment and Blindness. Vol. 115 (5), p. 426-435
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Design as a preventive approach in residential settings-On fall injuries, suicidal situations and the role of architecture

Charlotta Thodelius
Architecture for Residential Care and Ageing Communities: Spaces for Dwelling and Healthcare, p. 78-87
Kapitel i bok
2020

Re-framing and exploring online suicidal games as a specific form of cyberbullying

Charlotta Thodelius
International Journal of Criminology and Sociology. Vol. 9, p. 231-240
Reviewartikel
2020

Professional voices on risk and accidents in home care – a Swedish survey study

Jörgen Lundälv, Inga Malmqvist, Charlotta Thodelius
Facilities. Vol. 38 (3-4), p. 218-234
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Fall-related injuries for three ages groups - Analysis of Swedish registry data 1999-2013

Hans Ekbrand, Robert Ekman, Charlotta Thodelius et al
Journal of Safety Research. Vol. 73, p. 143-152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Förstudie Högteknologiska Vårdmiljöer - Intensivvård och Operation

Marie Strid, Charlotta Thodelius, Eva Ek et al
Rapport - Centrum för vårdens arkitektur (CVA)
2019

Ungdomars suicid som rumslig akt

Charlotta Thodelius
Arkitekten (2), p. 50-51
Artikel i övrig tidskrift
2019

Architecture and deviance in schools - implications of a meta-synthesis of hotspots in Swedish schools

Charlotta Thodelius
Nordisk arkitekturforskning. Vol. 31 (2), p. 81-104
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Residential movements in connection to renovation of rented multi-residential housing: A pilot study

Paula Femenias, Lina Jonsdotter, J. Forsemalm et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 297 (1)
Paper i proceeding
2019

A place to die: New perspectives on preventive work in adolescent suicide

Charlotta Thodelius
Designing for Health & Wellbeing. Home, City, Society, p. 235-252
Kapitel i bok
2019

Fragmention in total institutions: Observations on regulatory practices and risk managment

Micael Björk, Charlotta Thodelius, Kajsa Nolbeck
Övrigt konferensbidrag
2019

Lethal school violence in Scandinavia: development of an incident typology and suggestions for prevention

Charlotta Thodelius, Hans-Olof Sandén
Journal of Risk Research. Vol. 22 (6), p. 692-700
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

(In-)equality before the law - house adapting policy in Sweden

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
Övrigt konferensbidrag
2018

Sambandet mellan bostaden, bostadsområdet och hälsan

Kajsa Nolbeck, Charlotta Thodelius
Carlander, A., Rönnerstrand, B. (red), Hemma Väst. Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017. Rapport nummer 73. , p. 89-100
Kapitel i bok
2018

Fall-related injuries for three ages groups - Analysis of register data from Sweden

Hans Ekbrand, Robert Ekman, Charlotta Thodelius et al
Övrigt konferensbidrag
2018

Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik - innehållsanalys av kvalitetsregister

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
Socialmedicinsk Tidskrift. Vol. 95 (1), p. 86-94
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Injury events sustained in residential environments: age and physical disability as explanatory factors for differences in injury patterns in Sweden

Charlotta Thodelius, Robert Ekman, Jörgen Lundälv et al
Housing and Society. Vol. 44 (1-2), p. 127-140
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

School shootings in seven countries: Testing and developing the theory of five necessary conditions

Sven-Åke Lindgren, Charlotta Thodelius
Den motspänstiga akademikern. Festskrift till Ingrid Sahlin. Redaktörer: Andersson, B., Petersson, F.,Skårner, A., p. 351-381
Kapitel i bok
2017

Användningen av skolskjutares online-narrativ i forskning

Charlotta Thodelius
Kriminologiska metoder och Internet, Agneta Mallén (red.), p. 151-
Kapitel i bok
2017

Från omognad till risk- kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter. Forskning och teori.

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
Socialmedicinsk Tidskrift. Vol. 94 (1), p. 81-89
Artikel i övrig tidskrift
2017

Extending the concept of interdisciplinary research – what can we learn from inclusive research? Reflections from two research circles

Jörgen Lundälv, Charlotta Thodelius
Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference. Örebro, Sweden: 3-5 May
Övrigt konferensbidrag
2017

Modell för forskning på risker i hem- och boendemiljöer

Kristina Kindberg, Linda Karlsson, Mona Eriksson et al
Tidsskrift for den Norske Laegeforening. Vol. 137 (1), p. 18-19
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2017

Injury Prevention in Institutional Settings in Sweden.

Charlotta Thodelius, Björn Andersson, Jörgen Lundälv et al
ARCH17, 3rd International Conference on Architecture, Research, Care, Health., p. 135-149
Paper i proceeding
2016

Mapping “risks” in register studies and the (non-) ethical considerations. The importance of ethical information in official reports. Oral presentation at the 2ned Nordic Meeting, Society for Risk Analysis Europe, in Gothenburg 14-15 november, 2016.

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
Oral presentation at the 2ned Nordic Meeting, Society for Risk Analysis Europe, in Gothenburg 14-15 november, 2016.
Övrigt konferensbidrag
2016

”Såväl barn som äldre drabbas av riskfyllda boendemiljöer”. Forskare och organisationer pekar på förebyggande åtgärder.

Kristina Kindberg, Linda Karlsson, Mona Eriksson et al
Debattartikel i BOFAST – Specialtidningen för Hyresrätten och Allmännyttan den 26 oktober 2016.
Artikel i övrig tidskrift
2016

Social Work Practice on a Community Level - Preparing Social Work Students to Become Active Agents in the Building of Sustainable Societies

Anna Bengtsson Ryan, Zulmir Becevic, Ann Simmeborn Fleisher et al
Oral presentation at the Joint World Conference on Social Work Education and Social Development 2016, June 27-30 2016, Coex, Seoul, Korea
Paper i proceeding
2016

Lethal school violence: linking conflict, relation and intended victims

Charlotta Thodelius, Sandén Hans-Olof
Oral presentation at the 2ned Nordic Meeting, Society for Risk Analysis Europe, in Gothenburg 14-15 november, 2016
Paper i proceeding
2016

Ethical rights and obligations – is it unproblematic using social media as data in research studies? Poster-presentation. Conference NYRIS 13, Conference June 15ht-17th, Trollhättan.

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
Poster-presentation at the Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), NYRIS 13, YOUTH MOVES – Voices-Spaces-Subjectivities in Trollhättan, June 15ht-17th.
Poster (konferens)
2016

”Enkla åtgärder förebygger skador i hemmet”. Debattartikel i tidningen Norrbottens-Kuriren den 30 oktober 2016.

Kristina Kindberg, Linda Karlsson, Mona Eriksson et al
Debattartikel i tidningen Norrbottens-Kuriren den 30 oktober 2016.
Artikel i övrig tidskrift
2016

Enkla åtgärder förebygger ohälsa och skada i bostad

Kristina Kindberg, Linda Karlsson, Mona Eriksson et al
Debattartikel i tidningen ETC Göteborg den 18 november 2016.
Artikel i övrig tidskrift
2016

Minirapport från en forskningscirkel: Skaderisker och riskhantering i bostadsmiljön ur ett funktionshindersperspektiv.

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv, Göteborgsavdelningen DHR et al
Övrigt
2016

Enkla åtgärder kan förhindra allvarliga skador

Kristina Kindberg, Linda Karlsson, Mona Eriksson et al
Debattartikel i Laholms Tidning den 7 november 2016
Artikel i övrig tidskrift
2016

Exploring and understanding environmental risks and risk management

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
Poster-presentation at the 24th International Association People-Environment Studies (IAPS) Conference 26 June – 1 July 2016, Lund/Alnarp.
Poster (konferens)
2016

The rise and fall of injury prevention programs in Sweden.

Hans Ekbrand, Robert Ekman, Charlotta Thodelius et al
Oral presentation at the 2ned Nordic Meeting, Society for Risk Analysis Europe, in Gothenburg 14-15 november, 2016.
Övrigt konferensbidrag
2016

Lätt att förebygga skador i hemmen

Kristina Kindberg, Linda Karlsson, Mona Eriksson et al
Debattartikel i Söderhamns-Kuriren den 24 oktober 2016
Artikel i övrig tidskrift
2016

Injury events in residential areas - risk groups and etiological factors for falling, cutting and poisoning.

Hans Ekbrand, Robert Ekman, Charlotta Thodelius et al
Injury Prevention. Vol. 22 (Supplement 2), p. A340-
Poster (konferens)
2015

Funktionshinderforskningen måste bli mer tillgänglig

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
Debattartikel i tidskriften Funktionshinderpolitik, Nr 3, 3 juni 2015. (3)
Artikel i övrig tidskrift
2015

Riskgruppsanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö

Inga Malmqvist, Jörgen Lundälv, Charlotta Thodelius et al
Föredrag vid årsmöte i Föreningen Handikappforskning Väst (HafV) den 25 februari 2015, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Övrigt konferensbidrag
2015

The Social Spatiality of Risks and Accidents in Homes and Neighborhoods

Jörgen Lundälv, Charlotta Thodelius
Oral presentations at URBSEC lunch seminar, Speakers Corner, Kuggen, Lindholmen Science Park, Göteborg, 22 april 2015. Urban Safety and Societal Security.
Övrigt konferensbidrag
2015

Injury events in residential environment for individuals with disabilities, multiple disabilities and long­term illness in the County of Värmland, Sweden – a 2­year study

Jörgen Lundälv, Charlotta Thodelius, Hans Ekbrand et al
Paper presentation and Oral presentation at the Nordic Network on Disability Research, NNDR 13th Research Conference, Bergen, Norway, May 6-8 2015
Övrigt konferensbidrag
2013

Utvärdering av kommuners arbete mot anlagda skolbränder

Sofia Persson, Sara Uhnoo, Hans Ekbrand et al
Rapport

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2018–2018

Flyttmönster vid renovering - pilotstudie

Paula Femenias Byggnadsdesign
Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Charlotta Thodelius Byggnadsdesign
Joakim Forsemalm Unknown organization
Framtiden
Centrum för management i byggsektorn (CMB)

2017–2020

Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen

Marie Strid Byggnadsdesign
Charlotta Thodelius Byggnadsdesign
Roger Ulrich Byggnadsdesign
SIS Statens Institutionsstyrelse

2016–2017

Enpatientrum i Sverige

Marie Strid Byggnadsdesign
Kristin Schmitt Byggnadsdesign
Sophy Sapan Longe Olsson Byggnadsdesign
Charlotta Thodelius Byggnadsdesign
Göran Lindahl Construction Management
Peter Fröst Byggnadsdesign
SKL

2016–2017

Enpatientrum i Sverige. Sammanställd utvärdering av ett antal genomförda projekt

Marie Strid Byggnadsdesign
Charlotta Thodelius Byggnadsdesign
Göran Lindahl Construction Management
Sophy Sapan Longe Olsson Byggnadsdesign
Peter Fröst Byggnadsdesign
Forum Vårdbyggnad

2014–2018

Riskgruppanalys och fallstudier av olika skadehändelser i hem- och boendemiljö

Inga Malmqvist Byggnadsdesign
Charlotta Thodelius Byggnadsdesign
Robert Ekman Byggnadsdesign
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2 publikationer finns
2013–2019

Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade former för boende, åldrande och sjukvård

Sten Gromark Byggnadsdesign
Hanna Morichetto Byggnadsdesign
Roger Ulrich Byggnadsdesign
Marie Strid Byggnadsdesign
Elizabeth Marcheschi Byggnadsdesign
Ola Nylander Byggnadsdesign
Saga Karlsson Byggnadsdesign
Charlotta Thodelius Byggnadsdesign
Elke Miedema Byggnadsdesign
Maria Berezecka Mårtensson Byggnadsdesign
Peter Fröst Byggnadsdesign
Inga Malmqvist Byggnadsdesign
Anna Braide Byggnadsdesign
Cecilia Pettersson Byggnadsdesign
Göran Lindahl Construction Management
Formas

13 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Charlotta Thodelius medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.