Fragmention in total institutions: Observations on regulatory practices and risk managment
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Micael Björk

Göteborgs universitet

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kajsa Nolbeck

Riska management for innovation. 5th SRA Nordic Conference
Köpenhamn, Denmark,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sociologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-20