Sambandet mellan bostaden, bostadsområdet och hälsan
Kapitel i bok, 2018

Författare

Kajsa Nolbeck

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Carlander, A., Rönnerstrand, B. (red), Hemma Väst. Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017. Rapport nummer 73.

89-100

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Hälsovetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-06