Sambandet mellan bostaden, bostadsområdet och hälsan
Book chapter, 2018

Author

Kajsa Nolbeck

Charlotta Thodelius

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Carlander, A., Rönnerstrand, B. (red), Hemma Väst. Den Västsvenska SOM-undersökningen 2017. Rapport nummer 73.

89-100

Roots

Basic sciences

Subject Categories

Other Social Sciences

Health Sciences

More information

Latest update

8/6/2020 7