Funktionshinderforskningen måste bli mer tillgänglig
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

forskningskonferens

Bergen

funktionshinderforskning

medaktörskap

Norge

delaktighet

Funktionshinder

tillgänglig

Författare

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Debattartikel i tidskriften Funktionshinderpolitik, Nr 3, 3 juni 2015.

Ämneskategorier

Sociologi

Socialt arbete