Podd-inslag med Charlotta Thodelius om avhandlingen Rethinking Injury Events
Övrigt - Podd-inslag mp3-fil, 2018

bostadsområde

skadehändelser

ungdomar

bostadsmiljö

skola

brottsplats

platsens betydelse

suicid

Upphovsman

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-16