Podd-inslag med Charlotta Thodelius om avhandlingen Rethinking Injury Events
Övrigt - Podd-inslag mp3-fil, 2018

bostadsområde

skadehändelser

ungdomar

bostadsmiljö

skola

brottsplats

platsens betydelse

suicid

Upphovsman

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-16