Exploring and understanding environmental risks and risk management
Poster (konferens), 2016

Environmental risk

Sweden

risk management

disability organizations

Författare

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Poster-presentation at the 24th International Association People-Environment Studies (IAPS) Conference 26 June – 1 July 2016, Lund/Alnarp.

Ämneskategorier

Sociologi

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07