Enkla åtgärder kan förhindra allvarliga skador
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

forskningscirkel

skador

funktionsnedsättningar

minirapport

funktionshinder

Enkla åtgärder

risker

hem- och boendemiljö

Författare

Kristina Kindberg

Linda Karlsson

Mona Eriksson

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Jörgen Lundälv

Göteborgs universitet

Debattartikel i Laholms Tidning den 7 november 2016

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Socialt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13