Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade former för boende, åldrande och sjukvård
Forskningsprojekt , 2013 – 2019

Forskningsmiljön AIDAH avser att med fördjupad forskningsansats och tillämpat praktiskt nyttiggörande möta tre stora utmaningar i ett framtida hållbart samhällsbyggande för bättre hälsa och ökad livskvalitet genom att utveckla nya integrerade former av boende och vård. En genomgripande diversifiering av efterfrågan på bostadsmarknaden föder nya krav på flexibilitet och föränderlighet för en socialt hållbar livsstil. Ett åldrande samhälle ställer krav på värdiga former av äldreboende och en god arbetsmiljö för vårdpersonal. Sjukvårdens genomgripande tekniska förändring kräver ett omtänkande mot nya former av hälso- och sjukvård från avancerad vård i hemmet till intensivvård och patienthotell. Integrationen av arkitekturforskning, sociologi och vårdmedicinska vetenskaper avser att överbrygga och vidga tvärvetenskaplig samverkan. På så sätt kan nya kvaliteter i bostadsutformning, vårdprocesser och gestaltning av läkande miljöer förverkligas i en operativ kunskapsuppbyggnad i nära samråd med bransch- och samhällsföreträdare. Forskarutbyte på internationell nivå skall leda till ett breddat strategiskt utvecklingsstöd till beslutsfattare såväl inom planering och byggande som inom medicinsk verksamhet. Forskarmiljön baseras på centrumbildningarna Vårdens Arkitektur, CVA, Boendets Arkitektur, CBA och CIB W069 Residential Studies vid Chalmers ACE. Det utvecklade gemensamma teoretiska ramverket syftar till arkitektonisk förnyelse som kan underbygga förverkligandet av rumsliga situationer för god omsorg och ny välfärd.

 

Deltagare

Sten Gromark (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Maria Berezecka Mårtensson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anna Braide

Tekniklektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Peter Fröst

Konstnärlig professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Saga Karlsson

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Göran Lindahl

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Inga Malmqvist

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Elizabeth Marcheschi

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Elke Miedema

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Hanna Morichetto

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Ola Nylander

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Cecilia Pettersson

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Marie Strid

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Charlotta Thodelius

Projektassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Roger Ulrich

Gästprofessor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Högskolan i Dalarna

Falun, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ru...

Senast uppdaterat

2019-06-18