Henri Raymond 1966: Voices of Residents – An Analytical Method. The Primacy of Residential Quality in Urban Creation.
Kapitel i bok, 2019

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Katrin Paadam

Tallinns tekniska universitet (TalTech)

Architecture in Effect #2(2) After Effects

53-73

Effekter av arkitektur: Att tänka om arkitekturens sociala dimension

Formas, 2011-09-01 -- 2015-06-30.

Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade former för boende, åldrande och sjukvård

Formas (244-2013-1835), 2013-11-12 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Sociologi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17