School shootings in seven countries: Testing and developing the theory of five necessary conditions
Kapitel i bok, 2017

Författare

Sven-Åke Lindgren

Göteborgs universitet

Charlotta Thodelius

Chalmers, Arkitektur

Den motspänstiga akademikern. Festskrift till Ingrid Sahlin. Redaktörer: Andersson, B., Petersson, F.,Skårner, A.

351-381
978-91-981317-8-9 (ISBN)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sociologi

Juridik och samhälle

ISBN

978-91-981317-8-9

Mer information

Skapat

2017-10-08